ing. Zdeněk Drvota

Ing. Zdeněk Drvota

Jste na nových stránkách www.drvota.net – uložte si, prosím, tuto novou adresu.
čtvrtek 20. 06. 2024

Citát dne:

Dvě věci na světě jsou nekonečné: vesmír a lidská hloupost. i když s tím vesmírem si nejsem tak úplně jist.
– Albert Einstein

Víte, že...

  • 13. 3. 1989 byl definován World Wide Web, předložen návrh HTTP a HTML?
  • 14. 3. mají svátek všichni administrátoři Unix, Linux systémů?
  • 28. 3. mají svátek všichni učitelé (Den učitelů)?

Univerzita Pardubice

logo UPceUniverzita Pardubice rozvíjí více než padesátiletou tradici vysokého školství ve městě. Byla založena jako Vysoká škola chemická v Pardubicích vládním nařízením č. 81/1950 Sb., v roce 1953 přetransformována na Vysokou školu chemicko-technologickou v Pardubicích. Vznikem nových fakult se po roce 1990 struktura školy změnila. Z jednofakultní školy chemického zaměření se stala instituce poskytující vysokoškolské vzdělání univerzitního typu. Od roku 1994 nese současný název Univerzita Pardubice.

Univerzita Pardubice je jednou z 26 veřejných vysokých škol ČR založených ze zákona. Je jedinou vysokoškolskou institucí univerzitního typu v Pardubickém kraji. Její vzdělávací, vědecká, výzkumná, vývojová a další činnost vychází ze zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a je rozvíjena směrem k Evropskému vysokoškolskému vzdělávacímu prostoru (EHEA) a Evropskému výzkumnému prostoru (ERA).

Univerzita Pardubice je jednou z 26 veřejných vysokých škol ČR založených ze zákona. Je jedinou vysokoškolskou institucí univerzitního typu v Pardubickém kraji.

Co do počtu studentů patří dnešní Univerzita Pardubice se svými více než 9 tisíci studenty do skupiny středně velkých veřejných vysokých škol ČR.

Na univerzitě je nyní 7 fakult:


Web univerzity: http://www.upce.cz/
Průvodce studenta 2008 – Lodivod: lodivod-2008.pdf

Dopravní fakulta Jana Pernera

logo DFJP UPceV roce 1992, byl položen základ k vytvoření Dopravní fakulty Jana Pernera v rámci tehdejší VŠCHT v Pardubicích. V tomto roce byla dne 1. října založena Katedra dopravy. Katedru tvořili dva profesoři, dva docenti a jeden OA. Jejím úkolem bylo připravit otevření Dopravní fakulty. Dopravní fakulta Jana Pernera zahájila svoji činnost dne 1. dubna 1993, a již téhož roku se uskutečnily první promoce absolventů DFJP.

Dopravní fakulta je koncipována jako fakulta multi-disciplinárního charakteru obchodně-ekonomického a technologicko-technického zaměření, vychovávající odborníky pro soukromé a státní dopravní společnosti a podniky, výrobní, stavební i obchodní firmy, výzkumné a projektové organizace, státní správu i školství, kteří jsou připraveni kvalifikovaně navrhovat, organizovat a řídit technologické procesy v dopravních a poštovních systémech, efektivně komunikovat se zákazníky i nadřízenými orgány, provádět akviziční, přepravně-obchodní a spediční činnost, zabezpečovat provoz, údržbu a obnovu dopravních prostředků a infrastruktury.


Web fakulty: http://www.upce.cz/fakulty/dfjp
Informace o studiu 2009–2010 – podmínky přijetí: I-DFJP-2009-2010.pdf
Informace o studiu 2008–2009 – studijní plány a řád: DFJP_2008-2009.pdf

Katedra informatiky v dopravě

Katedra informatiky v dopravě zabezpečuje na Dopravní fakultě Jana Pernera výuku základů informatiky, algoritmizace a programování, numerických metod, aplikačního programového vybavení, operačních systémů, počítačových sítí, počítačové grafiky, diskrétní simulace, informatiky pro dopravní manažery a informačních a řídicích systémů v dopravě, optimalizačních metod na dopravních sítích, operačního výzkumu v dopravě, nástrojů a aplikací optimalizačních a simulačních metod na dopravních sítích, stochastických metod operační analýzy, lokačně alokačních úloh, teorií rozvrhů, teorií pravděpodobnosti a matematické statistiky.

Katedra je od května 2001 lokální a regionální RCNA/LCNA CISCO akademií. V rámci této funkce školí instruktory a studenty čtyřsemestrálního síťového programu CISCO. Bližší podrobnosti najdete na http://rcna.upce.cz.


Web katedry: http://www.upce.cz/fakulty/dfjp/dfjp-katedry/dfjp-katedry-kid/
Informace o katedře a oboru AID 2009–2010: http://www.drvota.net/upce/KID prezentace.ppt

Aplikovaná informatika v dopravě

Akreditovaný studijní obor v prezenční formě studia na Dopravní fakultě Jana Pernera, Katedře informatiky v dopravě. Obor je též akreditován pro výuku v anglickém jazyce.

Studijní obor je součástí tříletého bakalářského studijního programu strukturovaného studia Dopravní technologie a spoje a dvouletého navazujícího magisterského studijního programu Dopravní inženýrství a spoje.

Další informace o studiu oboru: http://ct.upce.cz/aid/.

Ing. Zdeněk Drvota na UPce

Rozvrhy prezenčního studia:

Další informace:

Kontaktní e-mail – používejte pouze zdenek.drvota@upce.cz

Najdete mne zde: Studentská 95, budova DC, 7. patro, kancelář 08024

GPS Loc: N 50° 2.859' E 015° 46.149' (Loc: 50°2'51.540"N, 15°46'8.940"E)

Stránky na katedře: Katedra informatiky v dopravě, Univerzita Pardubice

Valid HTML 4.01 StrictZjištění pageranku
Lonkova 469, 530 09 Pardubice, http://www.drvota.net/ e-mail: zdenek@drvota.net
Názvy a loga firem, organizací, služeb, produktů nebo výrobků použité na těchto stránkách mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků. Stránka naposled generována: 2024-06-20 18:47:31