ing. Zdeněk Drvota

Ing. Zdeněk Drvota

Jste na nových stránkách www.drvota.net – uložte si, prosím, tuto novou adresu.
čtvrtek 20. 06. 2024

Citát dne:

Dvě věci na světě jsou nekonečné: vesmír a lidská hloupost. i když s tím vesmírem si nejsem tak úplně jist.
– Albert Einstein

Víte, že...

 • 13. 3. 1989 byl definován World Wide Web, předložen návrh HTTP a HTML?
 • 14. 3. mají svátek všichni administrátoři Unix, Linux systémů?
 • 28. 3. mají svátek všichni učitelé (Den učitelů)?

Informace pro studenty Univerzity Pardubice

Kontaktní e-mail – používejte pouze zdenek.drvota@upce.cz

Najdete mne zde: Studentská 95, budova DC, 7. patro, kancelář 08024

GPS Loc: N 50° 2.859' E 015° 46.149' (Loc: 50°2'51.540"N, 15°46'8.940"E)

Stránky na katedře: Katedra informatiky v dopravě, Univerzita Pardubice

Rychlé odkazy

Konzultační hodiny:

Zápis zápočtů a zkoušek do indexu:

Akademický rok 2009/2010

^ na začátek

PUITP – Úvod do informačních technologií, zimní semestr 2009/10

Tento semestr nevyučuji

^ na začátek

PXTEP – Textové editory a tabulkové procesory, prezenční studium, zimní semestr 2009/10

Provedená cvičení:

Platí pro skupiny, kde jsem cvičícím, u ostatních kolegů se může lišit.

Testy na cvičení

Termíny zkoušení

Zkouší Ing. Greiner

^ na začátek

PXTEK – Textové editory a tabulkové procesory, kombinované studium, zimní semestr 2009/10

Termíny zkoušení

Budou vypsané na STAGu.

Výsledky budou průběžně během opravování zapisovány do známek studenta, a občas zveřejněny v tabulce mezi materiály ke stažení u předmětu na STAGu.
Prosím, nedotazujte se na výsledky jednotlivě e-mailem, nebudu na takové maily odpovídat, zdržuje to v opravování. Dělám, co můžu, abych to měl co nejdřív.

Poslední termín zkoušení bude vypsaný až během letního semestru, o únorové už nebyl velký zájem.

Studijní materiály

Jsou dostupné na STAGu, po přihlášení, texty k přednáškám i soubory ke cvičením.

Doporučená literatura

 1. Microsoft Corporation. Word – školení – Microsoft Office Online : Office 2003 [online]. c2007 [cit. 2007-12-05]. Dostupný z WWW: <http://office.microsoft.com/cs-cz/training/CR061958171029.aspx>. http://office.microsoft.com/cs-cz/training/.
 2. Microsoft Corporation. Excel – školení – Microsoft Office Online : Office 2003 [online]. c2007 [cit. 2007-12-05]. Dostupný z WWW: <http://office.microsoft.com/cs-cz/training/CR061831141029.aspx>. http://office.microsoft.com/cs-cz/training/.
 3. HAVELKA Jan. Počítačová typografie pro každého. Praha, GRADA Publishing, 1995. ISBN 80-7169-165-8.

^ na začátek

Bakaláři oboru Aplikovaná informatika v dopravě, 2009/10 KID DFJP

Důležité termíny pro bakalářské práce:

UPa – Univerzitní knihovna – Katalog – DSpace – závěrečné práce – formální úprava

^ na začátek

AXS2P – Počítačové sítě II, prezenční studium, letní semestr 2009/10

Dvojice routerů CISCODvojice routerů CISCOUčebna DA-04009, zapojení sítě 10 routerů CISCOUčebna DA-04009, zapojení sítě 10 routerů CISCOPropojení dvou routerů CISCOPropojení dvou routerů CISCOPropojení šesti routerů CISCOPropojení šesti routerů CISCOStojany s routery a switchi CISCOStojany switchů (vlevo) a routerů CISCOVýuka probíhá z velké části na zařízeních CISCO, v rámci předmětu studenti absolvují zkoušku na certifikát CCNA2.

V praktické části je využito vybavení CISCO laboratoře.

Důležité termíny:

Základní literatura

 1. ODOM, Wendell. Počítačové sítě bez předchozích znalostí. 1. vyd. Brno : CP Books, a.s., 2005. 384 s. ISBN 80-251-0538-5.
 2. PUŽMANOVÁ, Rita. Moderní komunikační sítě od A do Z : technologie pro datovou, hlasovou i multimediální komunikaci. 2. aktualiz. vyd. [s.l.] : [s.n.], 2006. 430 s. ISBN 80-251-1278-0.
 3. Cisco Networking Academy Program: CCNA 1 and 2 Lab Companion. USA: Cisco Press, 2003.
 4. Materiály ke kurzu CCNA2.http://cisco.netacad.net/

Doporučená literatura

 1. LAMMLE, T. CCNA Cisco Certified Network Associate Study Guide. USA: Sybex, 2003.
 2. LAMMLE, T. Mistrovství v počítačových sítích. Praha: Grada, 2003.
 3. NAIK, D. C. INTERNET standardy a protokoly. Brno: Computer Press, 1999.
 4. VELTE, T. J., VELTE, A. T. Síťové technologie CISCO- velký průvodce. Brno: Computer Press, 2003.
 5. Peterkův archiv http://www.earchiv.cz/
 6. Zapojení konektoru RJ-45 http://cs.wikipedia.org/wiki/RJ-45

Další informace

Bude ještě upřesněno, včetně literatury.

^ na začátek

AXS4P – Počítačové sítě IV, prezenční studium, letní semestr 2009/10

Dvojice routerů CISCODvojice routerů CISCOUčebna DA-04009, zapojení sítě 10 routerů CISCOUčebna DA-04009, zapojení sítě 10 routerů CISCOPropojení dvou routerů CISCOPropojení dvou routerů CISCOPropojení šesti routerů CISCOPropojení šesti routerů CISCOStojany s routery a switchi CISCOStojany switchů (vlevo) a routerů CISCOVýuka probíhá z velké části na zařízeních CISCO, v rámci předmětu studenti absolvují zkoušku na certifikát CCNA4.

V praktické části je využito vybavení CISCO laboratoře.

Důležité termíny:

Základní literatura

 1. ODOM, Wendell. Počítačové sítě bez předchozích znalostí. 1. vyd. Brno : CP Books, a.s., 2005. 384 s. ISBN 80-251-0538-5.
 2. PUŽMANOVÁ, Rita. Moderní komunikační sítě od A do Z : technologie pro datovou, hlasovou i multimediální komunikaci. 2. aktualiz. vyd. [s.l.] : [s.n.], 2006. 430 s. ISBN 80-251-1278-0.
 3. Cisco Networking Academy Program: CCNA 1 and 2 Lab Companion. USA: Cisco Press, 2003.
 4. Materiály ke kurzu CCNA4.http://cisco.netacad.net/

Doporučená literatura

 1. LAMMLE, T. CCNA Cisco Certified Network Associate Study Guide. USA: Sybex, 2003.
 2. LAMMLE, T. Mistrovství v počítačových sítích. Praha: Grada, 2003.
 3. NAIK, D. C. INTERNET standardy a protokoly. Brno: Computer Press, 1999.
 4. VELTE, T. J., VELTE, A. T. Síťové technologie CISCO- velký průvodce. Brno: Computer Press, 2003.
 5. Peterkův archiv http://www.earchiv.cz/
 6. Zapojení konektoru RJ-45 http://cs.wikipedia.org/wiki/RJ-45

Další informace

Bude ještě upřesněno, včetně literatury.

^ na začátek

PXBSP – Bakalářský seminář, prezenční studium, letní semestr 2009/10

Důležité termíny:

Základní literatura

 1. Univerzita Pardubice. Směrnice č. 13/2007 ve znění dodatku č. 1: Pravidla pro zveřejňování závěrečných prací a jejich základní jednotnou formální úpravu [online]. Pardubice : 1. října 2007 [cit. 2008-02-06]. Dostupný z WWW: <http://www.upce.cz/dfjp/studium/doktorske/sm-13-2007.pdf>.
 2. Univerzita Pardubice. Směrnice č. 39 /2009: Státní závěrečné zkoušky v bakalářském a navazujícím magisterském studijním programu – ak.r. 2009/2010 [online]. Pardubice : 14. prosince 2009 [cit. 2010-02-03]. Dostupný z WWW: <hhttps://dokumenty.upce.cz/DFJP/uredni-deska/smernice/Archiv/rok-2009/sm-39-09.html>.
 3. Univerzita Pardubice. Studijní plány DFJP.
 4. Univerzita Pardubice. VKP – krok za krokem. VKP - krok za krokem
 5. LANG, Roman. Znaménka a značky v textu. Praha, 2005. 79 s. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze - Ústav českého jazyka a teorie komunikace. Vedoucí diplomové práce doc. PhDr. Zdeněk Starý, CSc. Dostupný z WWW: <http://sazba.cz/typoglosy/1.pdf>, <http://sazba.cz/typoglosy/2.pdf>.
 6. Tematické okruhy otázek SZZ 2007
 7. Tematické okruhy otázek SZZ 2008 – pracovní verze (viz STAG)
 8. ANDERLE, Jiří. Typo.cz - česká a světová typografie na internetu : Česká typografická pravidla [online]. 2.2.2003 [cit. 2008-03-26]. Dostupný z WWW: <http://www.typo.cz/_typo/typo-pravidla-uvod.html>.

Doporučená literatura

 1. BROŽ, Milan. Microsoft Office Word 2003. Podrobná uživatelská příručka. Computer Press, 2004. 400 s. ISBN 80-251-0140-1.
 2. MAGERA, Ivo. Microsoft Office PowerPoint 2003. Podrobná uživatelská příručka. Praha, Computer Press, 2005. 392 s. ISBN 80-251-0398-6.
 3. Microsoft Corporation. Word - školení - Microsoft Office Online : Office 2003 [online]. c2007 [cit. 2007-12-05]. Dostupný z WWW: <http://office.microsoft.com/cs-cz/training/CR061958171029.aspx>. http://office.microsoft.com/cs-cz/training/.
 4. HAVELKA Jan. Počítačová typografie pro každého. Praha, GRADA Publishing, 1995. ISBN 80-7169-165-8.
 5. FARKAŠOVÁ, Blanka, KRČAL, Martin. Citace.com : Projekt Bibliografické citace [online]. c2004-2008 [cit. 2008-01-23]. Dostupný z WWW: <http://www.citace.com/>

Další informace

Rozsah bakalářské práce byl stanoven na 30–50 stran (tzv. normostrana A4 odpovídá 1800 znaků včetně mezer).

Na STAGu je zveřejněn formulář Posudek oponenta BP a Posudek vedoucího BP ve formátu Dokument Word 2003.

UPa – Univerzitní knihovna – Katalog – DSpace – závěrečné práce – formální úprava

UPa – vazba bakalářských a diplomových prací na počkání

UPa – Směrnice č. 8/2008: Státní závěrečné zkoušky v bakalářském a navazujícím magisterském studijním programu - 2008

^ na začátek

PKOFP – Kancelářské aplikace – Office, prezenční studium, letní semestr 2009/10

Návaznosti, uznávání zápočtu a zkoušky

Návaznost na jiné předměty: Předpokládá se zvládnutí znalostí z předmětu PUITP – Úvod do informačních technologií.

Uznání zápočtu: Student který již má zápočet z předmětu Informatika 3, nebo Textové editory a tabulkové procesory, může (ale nemusí) požádat o uznání zápočtu a nemusí se účastnit ani jednoho z testů k zápočtu. Potom je mu v celkovém hodnocení počítán pouze výsledek testů u zkoušky.

Uznání zkoušky: Student který již má úspěšně složenou zkoušku z předmětu Informatika 3, nebo Textové editory a tabulkové procesory, nemusí si tento předmět zapisovat. Pokud jej již má také zapsaný, bude mu automaticky přiznáno splnění, ale bez započtení dalších kreditů.

Uznání zápočtu a/nebo zkoušky platí mezi předměty Informatika 3, Kancelářské aplikace – office, a Textové editory a tabulkové procesory navzájem.

Náplň předmětu – témata:

Word

Excel

Powerpoint

Typografie

Univerzitní aula A1 o přestávceUniverzitní aula A1 o přestávceUniverzitní aula A1 o přestávce

Přednášky:

Provedená cvičení:

Platí pro skupiny, kde jsem cvičícím, u ostatních kolegů se může lišit.

Testy na cvičení

Řádné termíny vždy na cvičení, kam jste přihlášeni

 1. test – Word: hotovo 6. výukový týden, podle rozhodnutí cvičícího učitele
 2. test – Excel: předběžně 12. výukový týden, podle rozhodnutí cvičícího učitele

Učebna DB-01009 prázdnáUčebna DB-01009Test na cvičení v učebně DB-01009Test na cvičení v učebně DB-01009Učebna DA-04003 při zkoušceZkouška v učebně DA-04003POZOR! Kapacita učeben (s vyjímkou DB-01009) je pro cvičení určena na 2 (slovy dvě) osoby na 1 (slovy jeden) počítač! Může se tedy stát, že se na všechny nedostane místo během psaní testů na cvičení a někteří budou muset splnit v náhradním termínu. Počítejte s tím již při tvorbě svého rozvrhu a podle toho se přihlašujte na termíny cvičení. Kolektivní práce se při testech nepřipouští.

Opravné a náhradní termíny pro studenty všech skupin společně

Otevřené termíny opravných testů (včetně studentů, kteří byly v době řádného testu nepřítomni) budou včas oznámeny. Žádné další ani individuální termíny pro jednotlivé studenty již nebudou!

Termíny zkoušení

Budou vypsané na STAGu

Studijní materiály

Jsou dostupné na STAGu, po přihlášení, texty k přednáškám (heslo k otevření PDF souboru bude sděleno na první přednášce) i soubory ke cvičením.

Základní literatura

 1. GREINER, Karel. Informatika III – přednášky a cvičení. Dostupné z IS STAG UPa.

Doporučená literatura

 1. BROŽ, Milan. Microsoft Office Word 2003. Podrobná uživatelská příručka. Computer Press, 2004. 400 s. ISBN 80-251-0140-1.
 2. BROŽ, Milan. Mistrovství v Microsoft Excel 2000 a 2002. Computer Press, 2002. 630 s. ISBN 80-722-6809-0.
 3. MAGERA, Ivo. Microsoft Office PowerPoint 2003. Podrobná uživatelská příručka. Praha, Computer Press, 2005. 392 s. ISBN 80-251-0398-6.
 4. Microsoft Corporation. Kurzy k systému Microsoft Office 2007 : Microsoft Office Online [online]. c2007 [cit. 2007-12-05]. Dostupný z WWW: <http://office.microsoft.com/cs-cz/training/HA102255331029.aspx>. http://office.microsoft.com/cs-cz/training/.
 5. Microsoft Corporation. Word - školení - Microsoft Office Online : Office 2003 [online]. c2007 [cit. 2007-12-05]. Dostupný z WWW: <http://office.microsoft.com/cs-cz/training/CR061958171029.aspx>. http://office.microsoft.com/cs-cz/training/.
 6. Microsoft Corporation. Excel - školení - Microsoft Office Online : Office 2003 [online]. c2007 [cit. 2007-12-05]. Dostupný z WWW: <http://office.microsoft.com/cs-cz/training/CR061831141029.aspx>. http://office.microsoft.com/cs-cz/training/.
 7. HAVELKA Jan. Počítačová typografie pro každého. Praha, GRADA Publishing, 1995. ISBN 80-7169-165-8.
 8. FARKAŠOVÁ, Blanka, KRČAL, Martin. Citace.com : Projekt Bibliografické citace [online]. c2004-2008 [cit. 2008-01-23]. Dostupný z WWW: <http://www.citace.com/>
 9. ČSN 01 6910 (016910) - Úprava písemností zpracovaných textovými editory, výtah např. na Doporučení k závěrečným pracem

^ na začátek

PKOFK – Kancelářské aplikace – Office, kombinované studium, letní semestr 2009/10

Tento semestr nevyučuji

^ na začátek

PXBSP – Bakalářský seminář, prezenční studium, letní semestr 2009/10

Důležité termíny:

Základní literatura

Doporučená literatura

Další informace

Rozsah bakalářské práce byl stanoven na 30–50 stran (tzv. normostrana A4 odpovídá 1800 znaků včetně mezer).

Na STAGu je zveřejněn formulář Posudek oponenta BP a Posudek vedoucího BP ve formátu Dokument Word 2003.

UPa – Univerzitní knihovna – Katalog – DSpace – závěrečné práce – formální úprava

UPa – vazba bakalářských a diplomových prací na počkání

UPa – Směrnice č. 8/2008: Státní závěrečné zkoušky v bakalářském a navazujícím magisterském studijním programu - 2008

Akademický rok 2008/2009

^ na začátek

PUITP – Úvod do informačních technologií, zimní semestr 2008/9

Témata semestrálních prací

Téma si každý student zvolí sám, podle přehledu témat předmětu, přednášek a cvičení. Vyberte do 14. 11. 2008, odevzdejte návrh spolu s osnovou, vytištěné na papíru i e-mailem ve formátu dokument Word. Pokud někdo nedodá vlastní téma včas v termínu, může mu být určeno vyučujícím.

Hotové práce odevzdejte nejpozději do 19. 12. 2008 do 11.00 hodin! Opět stejnou formou jako osnovu, vytištěné na papíru i e-mailem ve formátu dokument Word.

Termíny zkoušení

Jsou vypsané na STAGu, můžete se zapisovat.

Poslední termín zkoušení bude vypsán až během letního semestru, předchozí nebyly plně obsazeny.

Doporučená literatura

 1. FARKAŠOVÁ, Blanka, KRČAL, Martin. Citace.com : Projekt Bibliografické citace [online]. c2004-2008 [cit. 2008-01-23]. Dostupný z WWW: <http://www.citace.com/;>
 2. Další studijní materiály: Jsou dostupné na STAGu, po přihlášení.
 3. Návod Aktivace osobních webových stránek na student.upce.cz. Ukázka Ing. Zdeněk Drvota: http://student.upce.cz/~zddr0569/

^ na začátek

PXTEP – Textové editory a tabulkové procesory, prezenční studium, zimní semestr 2008/9

Provedená cvičení:

Platí pro skupiny, kde jsem cvičícím, u ostatních kolegů se může lišit.

Testy na cvičení

 1. test – Word: předběžně 7. výukový týden, podle rozhodnutí cvičícího učitele
 2. test – Excel: předběžně 14. výukový týden, podle rozhodnutí cvičícího učitele

Termíny zkoušení

Budou vypsané na STAGu

Studijní materiály

Jsou dostupné na STAGu, po přihlášení, texty k přednáškám i soubory ke cvičením.

Doporučená literatura

 1. Microsoft Corporation. Word – školení – Microsoft Office Online : Office 2003 [online]. c2007 [cit. 2007-12-05]. Dostupný z WWW: <http://office.microsoft.com/cs-cz/training/CR061958171029.aspx>. http://office.microsoft.com/cs-cz/training/.
 2. Microsoft Corporation. Excel – školení – Microsoft Office Online : Office 2003 [online]. c2007 [cit. 2007-12-05]. Dostupný z WWW: <http://office.microsoft.com/cs-cz/training/CR061831141029.aspx>. http://office.microsoft.com/cs-cz/training/.
 3. HAVELKA Jan. Počítačová typografie pro každého. Praha, GRADA Publishing, 1995. ISBN 80-7169-165-8.

^ na začátek

PXTEK – Textové editory a tabulkové procesory, kombinované studium, zimní semestr 2008/9

Termíny zkoušení

Budou vypsané na STAGu.

Výsledky budou průběžně během opravování zapisovány do známek studenta, a občas zveřejněny v tabulce mezi materiály ke stažení u předmětu na STAGu.
Prosím, nedotazujte se na výsledky jednotlivě e-mailem, nebudu na takové maily odpovídat, zdržuje to v opravování. Dělám, co můžu, abych to měl co nejdřív.

Poslední termín zkoušení bude vypsaný až během letního semestru, o únorové už nebyl velký zájem.

Studijní materiály

Jsou dostupné na STAGu, po přihlášení, texty k přednáškám i soubory ke cvičením.

Doporučená literatura

 1. Microsoft Corporation. Word – školení – Microsoft Office Online : Office 2003 [online]. c2007 [cit. 2007-12-05]. Dostupný z WWW: <http://office.microsoft.com/cs-cz/training/CR061958171029.aspx>. http://office.microsoft.com/cs-cz/training/.
 2. Microsoft Corporation. Excel – školení – Microsoft Office Online : Office 2003 [online]. c2007 [cit. 2007-12-05]. Dostupný z WWW: <http://office.microsoft.com/cs-cz/training/CR061831141029.aspx>. http://office.microsoft.com/cs-cz/training/.
 3. HAVELKA Jan. Počítačová typografie pro každého. Praha, GRADA Publishing, 1995. ISBN 80-7169-165-8.

^ na začátek

Bakaláři oboru Aplikovaná informatika v dopravě, 2008/9 KID DFJP

Důležité termíny pro bakalářské práce:

UPa – Univerzitní knihovna – Katalog – DSpace – závěrečné práce – formální úprava

Vypsaná témata bakalářských prací

Téma BP Upřesnění
Vyhledávání spojení v síti MHD mezi geografickými pozicemi Cíl – zásady pro zpracováníCílem bakalářské práce je provedení literární rešerše, analýza, návrh datových struktur, návrh algoritmů, umožňujících řešení úlohy vyhledání spojení mezi geografickými pozicemi v dopravní síti MHD. Algoritmus bude řešit vyhledání optimální zastávky pro start a cíl, zadané geografickou polohou, s volitelnou optimalizací podle času nebo vzdálenosti (případně jiných kritérií), a samotné vyhledání spojení v jízdních řádech sítě MHD. Algoritmus bude implementován a jeho funkčnost bude prověřena na příkladu.
Doporučená literaturaProveďte rešerši
Vedoucí práceIng. Zdeněk Drvota
Zadáno studentovi 
Poznámka 
Zpracování obsahu webových stránek Waymarking.com do XML formátu pro GPS navigaci Cíl – zásady pro zpracováníZpracování informací z webových stránek waymarking.com do datových formátů XML (gpx, loc, kml) pro offline použití v databázích na PC a v terénu na GPS navigaci nebo PDA.
Aplikace bude schopna stáhnout informace o vybraném waymark bodu, geodetickém bodu, nebo hromadně z automaticky vytvořeného seznamu, podle nastaveného filtru. Informace překonvertuje do formátu XML, kompatibilního s GPS navigačními přístroji, nebo stávajícími aplikacemi pro geocaching, podle požadavků uživatele umožní vybrat kompletní nebo zjednodušený obsah, individuálně volitelný. Použití aplikace nesmí vyžadovat od uživatele waymarking.com status Premium Member, a sama aplikace bude zveřejněna s licencí pro volné použití, úplné zdrojové kódy budou součástí bakalářské práce.
Doporučená literatura1. http://www.waymarking.com/
2. http://www.geocaching.cz/
3. http://www.topografix.com/gpx.asp
Vedoucí práceIng. Zdeněk Drvota
Zadáno studentovi 
Poznámka 
Vytvoření podpory pro výuku algoritmizace Cíl – zásady pro zpracováníCílem práce je vytvoření nástrojů pro prezentaci algoritmů při výuce v předmětech algoritmizace a programování.
Zahrnuje nástroje pro vizualizaci algoritmu, s použitím vhodného editoru, připadně animací znázorněné postupy zpracování dat podle zvoleného algoritmu. Pro demonstrační účely budou zpracovány vybrané základní algoritmy.
Doporučená literatura 
Vedoucí práceIng. Zdeněk Drvota
Zadáno studentovi 
Poznámkahttp://lab.uzlabina.cz/~projekty/ rezervováno pro: Vojtěch Plachý
Vytvoření podpory pro výuku programování – datové struktury Cíl – zásady pro zpracováníCílem práce je vytvoření nástrojů pro prezentaci datových struktur při výuce v předmětech algoritmizace a programování.
Zahrnuje nástroje pro vizualizaci statických i dynamických datových struktur, s použitím vhodného editoru. Pro demonstrační účely budou zpracovány základní datové struktury, a uvedeny ukázky kódu ve více programovacích jazycích.
Doporučená literatura
Vedoucí práceIng. Zdeněk Drvota
Zadáno studentovi 
Poznámkahttp://cs.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Datové_struktury
předběžně rezervace pro:Pavel Ptačovský
Vytvoření podpory pro výuku počítačových sítí Cíl – zásady pro zpracováníCílem práce je vytvoření podpůrných studijních materiálů v českém jazyce, použitelných při výuce v předmětech Počítačové sítě 1–2.
Zahrnuje vytvoření modelů pro simulaci počítových sítí v nástroji Packet Tracer, sledování a zpracování paketů na síti, vytvoření schémat včetně animovaných, zpracování typových úloh a návodů pro laboratorní práce.
Pro demonstrační účely budou zpracovány vybrané příklady.
Doporučená literatura 
Vedoucí práceIng. Zdeněk Drvota
Zadáno studentovi 
Poznámkarezervováno pro: Ladislav Vacek
Vytvoření a správa elektronického obchodu Cíl – zásady pro zpracováníCílem bakalářské práce je analýza současného stavu elektronického obchodování, především přehled faktorů, které je nutné brát v úvahu při vytvoření a v průběhu provozování elektronického obchodu. V praktické části bakalářské práce bude vytvořen online elektronický obchod splňující současné požadavky kladené na bezpečnost webových aplikací. Bude možné prohlížet, nakupovat a zaplatit zvolené zboží. Součástí bude rovněž administrační rozhraní pro správu elektronického obchodu. V příloze bakalářské práce budou uvedeny výstupy programového řešení. Text celé práce včetně příloh a programu bude uveden na přiloženém CD.
Doporučená literatura1. Materiály pro vytvoření elektronického obchodu s využitím softwaru s licencí GNU GPL. 2. Welling, L., Thomson, L.: PHP a MySQL Rozvoj webových aplikací. Softpress, 2005. ISBN 80 86497-83-6 3. Bráza, J.: PHP4 – Učebnice základů jazyka. Grada, 2002. ISBN 80–247–0442–0
Vedoucí práceIng. Stanislav Machalík
Zadáno studentovi 
Poznámkapředběžná rezervace pro: Zdeněk Bartoš
V jazyku C/C++ vytvořte generátor galerie fotografií ve formě HTML. Cíl – zásady pro zpracováníStránka, resp. stránky musí obsahovat náhledy fotografií, zobrazená fotografie musí být transformována na rozměr zadaný generátorem.
Doporučená literatura 
Vedoucí práceIng. Josef Šroll
Zadáno studentovi 
Poznámkapro: Filip Baláš
Počítačová podpora řešení distribučních úloh v oblasti expresních zásilek s využitím telematiky. Cíl – zásady pro zpracováníŘešení distribučních úloh patří k významným úlohám v dopravních a logistických systémech. Cílem práce je návrh modelu automatizovaného zpracování plánu rozvozového vozidla se stochastickým vznikem požadavků na obsluhu (odvoz zásilky z místa a na místo b v územně ohraničené oblasti. Ke komunikaci bude využito satelitní navigace s on line přenosem řídících příkazů.
Doporučená literatura 
Vedoucí prácedoc. ing Josef Volek, CSc.
Zadáno studentovi 
Poznámka 
Automatizované vyhodnocování podílu biodegradabilní slůžky komunálního odpadu s využitím telematiky. Cíl – zásady pro zpracováníBiodegradabilní odpad je z důvodů negativních dopadů na životní prostředí nutné separovat a efektivně recyklovat. Pro návrh odpovídajícího logistického systému je nutná znalost objemových, váhových podílů biodegradabilní složky v kontejnerech pro sběr komunálního odpadu.
Cílem práce je navržení systému vyhodnocování biodegradabilní složky odpadů s využitím výpočetní techniky.
Doporučená literatura 
Vedoucí prácedoc. ing Josef Volek, CSc.
Zadáno studentovi 
Poznámka 
Aplikace pro výpočet poplatků za užití dopravní cesty Cíl – zásady pro zpracováníProhloubit znalosti metodiky výpočtu poplatků za užití dopravní cesty v prostředí České republiky. Následně provést analýzu současného stavu souvisejících informačních systémů či výpočetních nástrojů používaných evropskými správci infrastruktury. Na základě provedené analýzy navrhnout nástroj pro výpočet poplatků za užití dopravní cesty. Definovat vstupní a výstupní údaje, včetně návrhu jejich datového formátu. Dále definovat kritéria pro automatizovaný návrh nových tras pomocí metod operační analýzy. Navrhnout a naprogramovat vlastní, samostatně běžící aplikaci, která by umožňovala alfanumerickou i grafickou definici trasy a výpočet odpovídajících poplatků, resp. nalezení optimální trasy. Vlastní zdrojové kódy jsou součástí práce. Požadavkem na realizaci programového prostředku je co možná největší datová kompatibilita s již existujícími informačními systémy SŽDC, s. o., případně jednotlivých dopravců.
Doporučená literaturaZákon č. 266/1994 Sb. o drahách. Prohlášení o dráze celostátní a regionální. Praha : SŽDC, 2008.
Vedoucí práceIng. Viktor Patras
Zadáno studentoviMichal Telenský
Poznámka 
Počítačová podpora svozně-rozvozného problému. Cíl – zásady pro zpracování1. Analýza stávající podpory svozně-rozvozného problému
2. Metodika řešení svozně-rozvozného problému (VRP – vehicle routing problem)
3. Počítačová implementace (model dopravní sítě, algoritmus pro výpočet)
4. Naplnění modelu dopravní sítě reálnými daty
5. Výpočet metodami operačního výzkumu
6. Porovnání výsledků výpočtu jednotlivých metod z hlediska přesnosti a časové
náročnosti, uplatnitelnost v praxi
Doporučená literaturaZákon č. 266/1994 Sb. o drahách. Prohlášení o dráze celostátní a regionální. Praha : SŽDC, 2008.
Vedoucí práceIng. Filip Vízner
Zadáno studentovi 
Poznámka 
Implementace vícekriteriálního modelu rozmísťování obslužných středisek s možnými nežádoucími účinky na životní prostředí. Cíl – zásady pro zpracováníCílem bakalářské práce je implementace vícekriteriálního modelu na řešení úlohy optimálního rozmístění obslužných středisek s možnými nežádoucími účinky na životní prostředí. Implementaci proveďte ve vývojovém prostředí Delphi Práce bude obsahovat kapitoly:
1. Úvod, motivace řešení úlohy
2. Klasifikace lokačních úloh
3. Vicekriteriální model
4. Algoritmizace úlohy
5. Implementace vícekriteriálního modelu
6. Interpretace výsledků na konkrétních příkladech
7. Závěry, zhodnocení zkušeností a doporučení
Práce bude obsahovat mimo jiné tabulky, grafy a vzorce podle potřeby. V příloze budou uvedeny výstupy programového řešení. Text celé práce včetně příloh a programu bude uveden na přiloženém CD.
Doporučená literatura[1] Janáček, J.:Optimalizace na dopravních sítích. Vydala Žilinská univerzita v Žilině. Žilina 2002. ISBN 80-8070-031-1
[2] Machalík, F., Machalíková, J., Machalík, S.: Locating Undesirable Facilities. Sborník Scientific Papers of the University Pardubice, Series B, The Jan Perner Transport Fakulty 9, 2004
[3] Machalík F., Machalík S. Rozmisťování objektů s možnými nežádoucími účinky na životní prostředí. Sborník příspěvků čtvrté mezinárodní vědecké konference „Nové výzvy pro dopravu a spoje“. Díl IV. Vychází pod záštitou Dopravní fakulty Jana Pernera , Pardubice. Pardubice 2006. Str. 1408 - 1414. ISBN 80-7194-880-2
[4] Machalík F., Machalík S. Rozmisťování obslužných středisek na síti. Dopravní systémy 2005. Sborník I. konference s mezinárodní účastí. Pardubice 29. listopadu 2005. Univerzita Pardubice. Str. 298 - 299. ISBN 80-7194-805-5
Vedoucí práceRNDr. František Machalík
Zadáno studentovi 
Poznámka 
Vytvoření podpory pro výuku počítačových sítí v oblasti bezdrátové komunikace Cíl – zásady pro zpracováníCílem práce je vytvoření studijních materiálů, použitelných při výuce v předmětech Počítačové sítě, zaměřených na bezdrátové technologie.
V práci budou rozebrány a popsány možnosti bezdrátových technologií a princip jejich fungování.
Budou vytvořeny modely pro simulaci bezdrátových počítových sítí v simulátoru Packet Tracer. Přinosem práce bude studijní materiál pro podporu výuky počítačových sítí.
Doporučená literatura 
Vedoucí práceMgr. Josef Horálek
Zadáno studentovi 
Poznámkarezervováno pro: Václav Bašta
Možnosti využití protokolu IPv6 v sítích LAN, WAN Cíl – zásady pro zpracováníCílem práce je popsat strukturu a funkci IPv6 a její implementaci na reálných modelech v simulátoru Packet Tracer. V teoretické části budou popsány rozdíly mezi IPv4 a IPv6 (výpočet adresy, realizace podsítí, routování na prvcích Cisco, atd.), možnosti využití v OS Microsoft Windows a Unix. V praktické části bude vytvořeno několik modelů v programu Packet Tracer, na kterých budou realizovány základní principy z teoretické části. Text celé práce včetně příloh a simulací v Packet Traceru bude uveden na přiloženém CD.
Doporučená literatura 
Vedoucí práceMgr. Josef Horálek
Zadáno studentovi 
Poznámkarezervováno pro: Ondřej Míča
Návrh, realizace a správa sítí WAN Cíl – zásady pro zpracováníCílem práce je návrh a realizace sítě typu WAN. V teoretické části budou představeny možnosti realizace sítí WAN (volba technologie, zdroje signálu, výběr aktivních prvků atd.). V rámci praktické části bakalářské práce bude zmapována a popsána realizace vlastní sítě v obci Rosice. Dále bude popsána realizace správy sítě a možnosti rozšíření. Text celé práce včetně příloh bude uveden na přiloženém CD.
Doporučená literatura 
Vedoucí práceMgr. Josef Horálek
Zadáno studentovi 
Poznámkarezervováno pro: Radek Slavík
Editor vývojových diagramů Cíl – zásady pro zpracováníHlavním cílem práce je vytvoření grafického nástroje pro vektorové kreslení strukturovaných vývojových diagramů s vazbou na generování zdrojového kódu (volitelně, např. Pascal). V rámci řešení je nutno navrhnout vhodnou datovou strukturu pro popis vývojového diagramu a zvolit vyhovující formát ukládaného souboru. Implementace bude provedena v ObjectPascal/Delphi.
Doporučená literatura 
Vedoucí práceIng. Petr Veselý
Zadáno studentovi 
Poznámka 
Simulace platnosti limitních vět Cíl – zásady pro zpracováníCílem bakalářské práce je vytvoření programu pro simulaci a demonstraci principu platnosti limitních vět teorie pravděpodobnosti. Program musí být koncipován tak, aby mohl být umístěn na web pro potřeby e-learningu. Práce bude obsahovat kapitoly:
1. Úvod, motivace řešení úlohy
2. Teoretické a metodické základy řešení
3. Analýza úlohy, potřebná vstupní data, návrh výstupů
4. Algoritmizace úlohy
5. Programová implementace
6. Závěry, zhodnocení zkušeností a doporučení
Práce bude obsahovat mimo jiné tabulky, grafy a vzorce podle potřeby. V příloze budou uvedeny výstupy programového řešení. Text celé práce včetně příloh a programu bude uveden na přiloženém CD.
Doporučená literatura[1] Cyhelský L. – Kahounová J. – Hindls R.: Elementární statistická analýza Praha: Management press, 1996. ISBN 80-85943-18-2
Vedoucí práceMgr. Věra Záhorová, Ph.D.
Zadáno studentovi 
Poznámka 
Simulace vlastností intervalových odhadů parametrů normálního rozdělení pravděpodobnosti Cíl – zásady pro zpracováníCílem bakalářské práce je vytvoření programu pro simulaci a demonstraci vlastností intervalových odhadů parametrů normálního rozdělení pravděpodobnosti. Program musí být koncipován tak, aby mohl být umístěn na web pro potřeby e-learningu. Práce bude obsahovat kapitoly:
1. Úvod, motivace řešení úlohy
2. Teoretické a metodické základy řešení
3. Analýza úlohy, potřebná vstupní data, návrh výstupů
4. Algoritmizace úlohy
5. Programová implementace
6. Závěry, zhodnocení zkušeností a doporučení
Práce bude obsahovat mimo jiné tabulky, grafy a vzorce podle potřeby. V příloze budou uvedeny výstupy programového řešení. Text celé práce včetně příloh a programu bude uveden na přiloženém CD.
Doporučená literatura[1] Cyhelský L. – Kahounová J. – Hindls R.: Elementární statistická analýza Praha: Management press, 1996. ISBN 80-85943-18-2
Vedoucí práceMgr. Věra Záhorová, Ph.D.
Zadáno studentovi 
Poznámka 
Vytvoření databáze údajů o zpožděných vlacích Cíl – zásady pro zpracováníCílem bakalářské práce je vytvoření databáze údajů o zpožděných vlacích. Zdrojem dat pro tuto databázi bude protokol GTN (Graficko – technologická nadstavba zabezpečovacího zařízení). Práce bude obsahovat kapitoly:
1. Úvod, motivace řešení úlohy
2. Teoretické a metodické základy řešení
3. Analýza úlohy, potřebná vstupní data, návrh výstupů
4. Algoritmizace úlohy
5. Programová implementace
6. Získaná databáze
7. Závěry, zhodnocení zkušeností a doporučení
Práce bude obsahovat mimo jiné tabulky, grafy a vzorce podle potřeby. V příloze budou uve¬de¬ny výstupy programového řešení. Text celé práce včetně příloh a programu bude uveden na přiloženém CD.
Doporučená literatura 
Vedoucí práceMgr. Věra Záhorová, Ph.D.
Zadáno studentovi 
Poznámka 

^ na začátek

PXS1P – Počítačové sítě I, prezenční studium, letní semestr 2008/9

Dvojice routerů CISCODvojice routerů CISCOUčebna DA-04009, zapojení sítě 10 routerů CISCOUčebna DA-04009, zapojení sítě 10 routerů CISCOPropojení dvou routerů CISCOPropojení dvou routerů CISCOPropojení šesti routerů CISCOPropojení šesti routerů CISCOStojany s routery a switchi CISCOStojany switchů (vlevo) a routerů CISCOVýuka probíhá z velké části na zařízeních CISCO, v rámci předmětu studenti absolvují zkoušku na certifikát CCNA1.

V praktické části je využito vybavení CISCO laboratoře.

Důležité termíny:

Základní literatura

 1. ODOM, Wendell. Počítačové sítě bez předchozích znalostí. 1. vyd. Brno : CP Books, a.s., 2005. 384 s. ISBN 80-251-0538-5.
 2. PUŽMANOVÁ, Rita. Moderní komunikační sítě od A do Z : technologie pro datovou, hlasovou i multimediální komunikaci. 2. aktualiz. vyd. [s.l.] : [s.n.], 2006. 430 s. ISBN 80-251-1278-0.
 3. Cisco Networking Academy Program: CCNA 1 and 2 Lab Companion. USA: Cisco Press, 2003.
 4. Materiály ke kurzu CCNA1.http://cisco.netacad.net/

Doporučená literatura

 1. LAMMLE, T. CCNA Cisco Certified Network Associate Study Guide. USA: Sybex, 2003.
 2. LAMMLE, T. Mistrovství v počítačových sítích. Praha: Grada, 2003.
 3. NAIK, D. C. INTERNET standardy a protokoly. Brno: Computer Press, 1999.
 4. VELTE, T. J., VELTE, A. T. Síťové technologie CISCO- velký průvodce. Brno: Computer Press, 2003.
 5. Peterkův archiv http://www.earchiv.cz/
 6. Zapojení konektoru RJ-45 http://cs.wikipedia.org/wiki/RJ-45

Další informace

Bude ještě upřesněno, včetně literatury.

^ na začátek

PXBSP – Bakalářský seminář, prezenční studium, letní semestr 2008/9

Důležité termíny:

Základní literatura

 1. Univerzita Pardubice. Směrnice č. 13/2007 : Pravidla pro zveřejňování závěrečných prací a jejich základní. jednotnou formální úpravu [online]. Pardubice : 1. října 2007 [cit. 2008-02-06]. Dostupný z WWW: <http://www.upce.cz/priloha/upa-smernice-s1307>.
 2. Univerzita Pardubice. Studijní plány DFJP.
 3. Univerzita Pardubice. VKP – krok za krokem. VKP - krok za krokem
 4. LANG, Roman. Znaménka a značky v textu. Praha, 2005. 79 s. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze - Ústav českého jazyka a teorie komunikace. Vedoucí diplomové práce doc. PhDr. Zdeněk Starý, CSc. Dostupný z WWW: <http://sazba.cz/typoglosy/1.pdf>, <http://sazba.cz/typoglosy/2.pdf>.
 5. Tematické okruhy otázek SZZ 2007
 6. Tematické okruhy otázek SZZ 2008 – pracovní verze (viz STAG)
 7. ANDERLE, Jiří. Typo.cz - česká a světová typografie na internetu : Česká typografická pravidla [online]. 2.2.2003 [cit. 2008-03-26]. Dostupný z WWW: <http://www.typo.cz/_typo/typo-pravidla-uvod.html>.

Doporučená literatura

 1. BROŽ, Milan. Microsoft Office Word 2003. Podrobná uživatelská příručka. Computer Press, 2004. 400 s. ISBN 80-251-0140-1.
 2. MAGERA, Ivo. Microsoft Office PowerPoint 2003. Podrobná uživatelská příručka. Praha, Computer Press, 2005. 392 s. ISBN 80-251-0398-6.
 3. Microsoft Corporation. Word - školení - Microsoft Office Online : Office 2003 [online]. c2007 [cit. 2007-12-05]. Dostupný z WWW: <http://office.microsoft.com/cs-cz/training/CR061958171029.aspx>. http://office.microsoft.com/cs-cz/training/.
 4. HAVELKA Jan. Počítačová typografie pro každého. Praha, GRADA Publishing, 1995. ISBN 80-7169-165-8.
 5. FARKAŠOVÁ, Blanka, KRČAL, Martin. Citace.com : Projekt Bibliografické citace [online]. c2004-2008 [cit. 2008-01-23]. Dostupný z WWW: <http://www.citace.com/>

Další informace

Rozsah bakalářské práce byl stanoven na 30–50 stran (tzv. normostrana A4 odpovídá 1800 znaků včetně mezer).

Na STAGu je zveřejněn formulář Posudek oponenta BP a Posudek vedoucího BP ve formátu Dokument Word 2003.

UPa – Univerzitní knihovna – Katalog – DSpace – závěrečné práce – formální úprava

UPa – vazba bakalářských a diplomových prací na počkání

UPa – Směrnice č. 8/2008: Státní závěrečné zkoušky v bakalářském a navazujícím magisterském studijním programu - 2008

^ na začátek

PKOFP – Kancelářské aplikace – Office, prezenční studium, letní semestr 2008/9

Návaznosti, uznávání zápočtu a zkoušky

Návaznost na jiné předměty: Předpokládá se zvládnutí znalostí z předmětu PUITP – Úvod do informačních technologií.

Uznání zápočtu: Student který již má zápočet z předmětu Informatika 3, nebo Textové editory a tabulkové procesory, může (ale nemusí) požádat o uznání zápočtu a nemusí se účastnit ani jednoho z testů k zápočtu. Potom je mu v celkovém hodnocení počítán pouze výsledek testů u zkoušky.

Uznání zkoušky: Student který již má úspěšně složenou zkoušku z předmětu Informatika 3, nebo Textové editory a tabulkové procesory, nemusí si tento předmět zapisovat. Pokud jej již má také zapsaný, bude mu automaticky přiznáno splnění, ale bez započtení dalších kreditů.

Uznání zápočtu a/nebo zkoušky platí mezi předměty Informatika 3, Kancelářské aplikace – office, a Textové editory a tabulkové procesory navzájem.

Náplň předmětu – témata:

Word

Excel

Powerpoint

Typografie

Univerzitní aula A1 o přestávceUniverzitní aula A1 o přestávceUniverzitní aula A1 o přestávce

Přednášky:

Provedená cvičení:

Platí pro skupiny, kde jsem cvičícím, u ostatních kolegů se může lišit.

Testy na cvičení

Řádné termíny vždy na cvičení, kam jste přihlášeni

 1. test – Word: hotovo 6. výukový týden, podle rozhodnutí cvičícího učitele
 2. test – Excel: předběžně 12. výukový týden, podle rozhodnutí cvičícího učitele

Učebna DB-01009 prázdnáUčebna DB-01009Test na cvičení v učebně DB-01009Test na cvičení v učebně DB-01009Učebna DA-04003 při zkoušceZkouška v učebně DA-04003POZOR! Kapacita učeben (s vyjímkou DB-01009) je pro cvičení určena na 2 (slovy dvě) osoby na 1 (slovy jeden) počítač! Může se tedy stát, že se na všechny nedostane místo během psaní testů na cvičení a někteří budou muset splnit v náhradním termínu. Počítejte s tím již při tvorbě svého rozvrhu a podle toho se přihlašujte na termíny cvičení. Kolektivní práce se při testech nepřipouští.

Opravné a náhradní termíny pro studenty všech skupin společně

 1. Word: 14. 4. 2009 17.00–18.00 DB-01009
  (pro všechny skupiny, celý ročník)
  Je nutné se na termín přihlásit prostřednictvím STAGu v době do 14. 4. 2009 14.00! Přihlášení mají přednost, nepřihlášení mohou být odmítnuti.
 2. Word: 15. 4. 2009 11.00–12.00 DB-01009
  (pro všechny skupiny, celý ročník)
  Je nutné se na termín přihlásit prostřednictvím STAGu v době do 15. 4. 2009 07.00! Přihlášení mají přednost, nepřihlášení mohou být odmítnuti.

Otevřené termíny opravných testů (včetně studentů, kteří byly v době řádného testu nepřítomni) budou včas oznámeny. Žádné další ani individuální termíny pro jednotlivé studenty již nebudou!

Termíny zkoušení

Budou vypsané na STAGu

Výsledky zkoušky PKOFP/PKOFK - jsou zapsané KOMPLETNÍ do termínu 3.9.2009. Zápis do indexu možný 4.9.2009 od 9h DC08024

Studijní materiály

Jsou dostupné na STAGu, po přihlášení, texty k přednáškám (heslo k otevření PDF souboru bude sděleno na první přednášce) i soubory ke cvičením.

Základní literatura

 1. GREINER, Karel. Informatika III – přednášky a cvičení. Dostupné z IS STAG UPa.

Doporučená literatura

 1. BROŽ, Milan. Microsoft Office Word 2003. Podrobná uživatelská příručka. Computer Press, 2004. 400 s. ISBN 80-251-0140-1.
 2. BROŽ, Milan. Mistrovství v Microsoft Excel 2000 a 2002. Computer Press, 2002. 630 s. ISBN 80-722-6809-0.
 3. MAGERA, Ivo. Microsoft Office PowerPoint 2003. Podrobná uživatelská příručka. Praha, Computer Press, 2005. 392 s. ISBN 80-251-0398-6.
 4. Microsoft Corporation. Word - školení - Microsoft Office Online : Office 2003 [online]. c2007 [cit. 2007-12-05]. Dostupný z WWW: <http://office.microsoft.com/cs-cz/training/CR061958171029.aspx>. http://office.microsoft.com/cs-cz/training/.
 5. Microsoft Corporation. Excel - školení - Microsoft Office Online : Office 2003 [online]. c2007 [cit. 2007-12-05]. Dostupný z WWW: <http://office.microsoft.com/cs-cz/training/CR061831141029.aspx>. http://office.microsoft.com/cs-cz/training/.
 6. HAVELKA Jan. Počítačová typografie pro každého. Praha, GRADA Publishing, 1995. ISBN 80-7169-165-8.
 7. FARKAŠOVÁ, Blanka, KRČAL, Martin. Citace.com : Projekt Bibliografické citace [online]. c2004-2008 [cit. 2008-01-23]. Dostupný z WWW: <http://www.citace.com/>
 8. ČSN 01 6910 (016910) - Úprava písemností zpracovaných textovými editory, výtah např. na Doporučení k závěrečným pracem

^ na začátek

PKOFK – Kancelářské aplikace – Office, kombinované studium, letní semestr 2008/9

Návaznosti, uznávání zápočtu a zkoušky

Návaznost na jiné předměty: Předpokládá se zvládnutí znalostí z předmětu PUITP – Úvod do informačních technologií.

Uznání zkoušky: Student který již má úspěšně složenou zkoušku z předmětu Informatika 3, nebo Textové editory a tabulkové procesory, nemusí si tento předmět zapisovat. Pokud jej již má také zapsaný, bude mu automaticky přiznáno splnění, ale bez započtení dalších kreditů.

Uznání zápočtu a/nebo zkoušky platí mezi předměty Informatika 3, Kancelářské aplikace – office, a Textové editory a tabulkové procesory navzájem.

Náplň předmětu – témata:

Word

Excel

Powerpoint

Typografie

Konzultace:

Termíny zkoušení

Budou vypsané na STAGu

Výsledky zkoušky PKOFP/PKOFK - jsou zapsané KOMPLETNÍ do termínu 3.9.2009. Zápis do indexu možný 4.9.2009 od 9h DC08024

Studijní materiály

Jsou dostupné na STAGu, po přihlášení, texty k přednáškám i soubory ke cvičením.

Předpokládá se, že si studenti přečtou texty příslušných témat k přednáškám a vyzkoušejí příklady ze cvičení ještě předtím, než půjdou na vypsané konzultace.

Základní literatura

 1. GREINER, Karel. Informatika III – přednášky a cvičení. Dostupné z IS STAG UPa.

Doporučená literatura

 1. BROŽ, Milan. Microsoft Office Word 2003. Podrobná uživatelská příručka. Computer Press, 2004. 400 s. ISBN 80-251-0140-1.
 2. BROŽ, Milan. Mistrovství v Microsoft Excel 2000 a 2002. Computer Press, 2002. 630 s. ISBN 80-722-6809-0.
 3. MAGERA, Ivo. Microsoft Office PowerPoint 2003. Podrobná uživatelská příručka. Praha, Computer Press, 2005. 392 s. ISBN 80-251-0398-6.
 4. Microsoft Corporation. Word - školení - Microsoft Office Online : Office 2003 [online]. c2007 [cit. 2007-12-05]. Dostupný z WWW: <http://office.microsoft.com/cs-cz/training/CR061958171029.aspx>. http://office.microsoft.com/cs-cz/training/.
 5. Microsoft Corporation. Excel - školení - Microsoft Office Online : Office 2003 [online]. c2007 [cit. 2007-12-05]. Dostupný z WWW: <http://office.microsoft.com/cs-cz/training/CR061831141029.aspx>. http://office.microsoft.com/cs-cz/training/.
 6. HAVELKA Jan. Počítačová typografie pro každého. Praha, GRADA Publishing, 1995. ISBN 80-7169-165-8.
 7. FARKAŠOVÁ, Blanka, KRČAL, Martin. Citace.com : Projekt Bibliografické citace [online]. c2004-2008 [cit. 2008-01-23]. Dostupný z WWW: <http://www.citace.com/>
 8. ČSN 01 6910 (016910) - Úprava písemností zpracovaných textovými editory, výtah např. na Doporučení k závěrečným pracem

^ na začátek

PXBSP – Bakalářský seminář, prezenční studium, letní semestr 2008/9

Důležité termíny:

Základní literatura

Doporučená literatura

Další informace

Rozsah bakalářské práce byl stanoven na 30–50 stran (tzv. normostrana A4 odpovídá 1800 znaků včetně mezer).

Na STAGu je zveřejněn formulář Posudek oponenta BP a Posudek vedoucího BP ve formátu Dokument Word 2003.

UPa – Univerzitní knihovna – Katalog – DSpace – závěrečné práce – formální úprava

UPa – vazba bakalářských a diplomových prací na počkání

UPa – Směrnice č. 8/2008: Státní závěrečné zkoušky v bakalářském a navazujícím magisterském studijním programu - 2008

Akademický rok 2007/2008

^ na začátek

PKOFP – Kancelářské aplikace – Office, prezenční studium, letní semestr 2007/8

Návaznosti, uznávání zápočtu a zkoušky

Zápis známek do indexu:
středa 3. 9. 2008 12.30–14.30 DA-04009
čtvrtek NE
pátek 5. 9. 2008 09.00–11.00, 12.00–14.00 kancelář

Návaznost na jiné předměty: Předpokládá se zvládnutí znalostí z předmětu PUITP – Úvod do informačních technologií.

Uznání zápočtu: Student který již má zápočet z předmětu Informatika 3, nebo Textové editory a tabulkové procesory, může (ale nemusí) požádat o uznání zápočtu a nemusí se účastnit ani jednoho z testů k zápočtu. Potom je mu v celkovém hodnocení počítán pouze výsledek testů u zkoušky.

Uznání zkoušky: Student který již má úspěšně složenou zkoušku z předmětu Informatika 3, nebo Textové editory a tabulkové procesory, nemusí si tento předmět zapisovat. Pokud jej již má také zapsaný, bude mu automaticky přiznáno splnění, ale bez započtení dalších kreditů.

Uznání zápočtu a/nebo zkoušky platí mezi předměty Informatika 3, Kancelářské aplikace – office, a Textové editory a tabulkové procesory navzájem.

Náplň předmětu – témata:

Word

Excel

Powerpoint

Přednášky:

Provedená cvičení:

Platí pro skupiny, kde jsem cvičícím, u ostatních kolegů se může lišit.

Pro malou účast na cvičení v termínu pondělí 15.00–18.00, učebna DA-04006, budou přihlášení studenti převedeni na cvičení v úterý 13.00–16.00, učebna DB-01009, nebo od 16 hodin tamtéž, cvičící ing. Drvota. Případně (po dohodě) je možno přejít na pondělí od 13.00 v učebně DB-01009, cvičící mgr. Horálek.

Přednáška a cvičení 12. 3. 2008 odpadá (děkanské volno), náhradní cvičení je možno vybrat: na cvičení v úterý 13.00–16.00, učebna DB-01009, nebo od 16 hodin tamtéž, cvičící ing. Drvota, nebo v pondělí od 13.00 v učebně DB-01009, cvičící mgr. Horálek. Přednáška odpadá bez náhrady.

Testy na cvičení

Řádné termíny vždy na cvičení, kam jste přihlášeni

 1. test – Word: 6. výukový týden, u mne skončeno a všechny výsledky jsou k dispozici na STAGu, a ostatní skupiny podle rozhodnutí cvičícího učitele
 2. test – Excel: předběžně 12. výukový týden, podle rozhodnutí cvičícího učitele

Učebna DB-01009 prázdnáUčebna DB-01009Test na cvičení v učebně DB-01009Test na cvičení v učebně DB-01009Učebna DA-04003 při zkoušceZkouška v učebně DA-04003POZOR! Kapacita učeben (s vyjímkou DB-01009) je pro cvičení určena na 2 (slovy dvě) osoby na 1 (slovy jeden) počítač! Může se tedy stát, že se na všechny nedostane místo během psaní testů na cvičení a někteří budou muset splnit v náhradním termínu. Počítejte s tím již při tvorbě svého rozvrhu a podle toho se přihlašujte na termíny cvičení. Kolektivní práce se při testech nepřipouští.

Opravné termíny pro studenty všech skupin společně

 1. Word: 22. 4. 2008 07.00–09.00 DA-04003
  (pro všechny skupiny, celý ročník; při větším počtu i DA-04008)
  Je nutné se na termín přihlásit prostřednictvím STAGu v době mezi 11. 4.–21. 4. 2008 12.00!
 2. Word nebo Excel: 21. 5. 2008 11.00–12.00 DB-01009
 3. Word nebo Excel: 23. 5. 2008 09.00–10.00 DA-04003
 4. Word nebo Excel: 23. 5. 2008 10.00–11.00 DA-04003

Otevřené termíny opravných testů (včetně studentů, kteří byly v době řádného testu nepřítomni) budou včas oznámeny. Žádné další ani individuální termíny pro jednotlivé studenty již nebudou!

Termíny zkoušení

Budou vypsané na STAGu

Vždy v úterý (27. 5.–10. 6. 2008) jeden termín dopoledne 08.30–11.30, druhý odpoledne 12.30–15.30 (může být změněno)

Poslední termín: 1. 7. 2008 jen dopoledne 08.30–11.30

Studijní materiály

Jsou dostupné na STAGu, po přihlášení, texty k přednáškám (heslo k otevření PDF souboru bude sděleno na první přednášce) i soubory ke cvičením.

Základní literatura

 1. GREINER, Karel. Informatika III – přednášky a cvičení. Dostupné z IS STAG UPa.

Doporučená literatura

 1. BROŽ, Milan. Microsoft Office Word 2003. Podrobná uživatelská příručka. Computer Press, 2004. 400 s. ISBN 80-251-0140-1.
 2. BROŽ, Milan. Mistrovství v Microsoft Excel 2000 a 2002. Computer Press, 2002. 630 s. ISBN 80-722-6809-0.
 3. MAGERA, Ivo. Microsoft Office PowerPoint 2003. Podrobná uživatelská příručka. Praha, Computer Press, 2005. 392 s. ISBN 80-251-0398-6.
 4. Microsoft Corporation. Word - školení - Microsoft Office Online : Office 2003 [online]. c2007 [cit. 2007-12-05]. Dostupný z WWW: <http://office.microsoft.com/cs-cz/training/CR061958171029.aspx>. http://office.microsoft.com/cs-cz/training/.
 5. Microsoft Corporation. Excel - školení - Microsoft Office Online : Office 2003 [online]. c2007 [cit. 2007-12-05]. Dostupný z WWW: <http://office.microsoft.com/cs-cz/training/CR061831141029.aspx>. http://office.microsoft.com/cs-cz/training/.
 6. HAVELKA Jan. Počítačová typografie pro každého. Praha, GRADA Publishing, 1995. ISBN 80-7169-165-8.
 7. FARKAŠOVÁ, Blanka, KRČAL, Martin. Citace.com : Projekt Bibliografické citace [online]. c2004-2008 [cit. 2008-01-23]. Dostupný z WWW: <http://www.citace.com/>
 8. ČSN 01 6910 (016910) - Úprava písemností zpracovaných textovými editory, výtah např. na Doporučení k závěrečným pracem

^ na začátek

PUITP – Úvod do informačních technologií, zimní semestr 2007/8

Témata semestrálních prací

Vyberte do 15. 11. 2007, odevzdejte návrh spolu s osnovou

Hotové práce odevzdejte do 18. 12. 2007!

Poslední šance! Hotové práce odevzdejte do 20. 12. 2007 9–11h v mé kanceláři nebo na sekretariát katedry (KID)!

Termíny zkoušení

Jsou vypsané na STAGu, od 12. 11. 2007 07.00 se můžete zapisovat
Zápis zápočtů (pro všechny skupiny) dne 8. 1. 2008 od 15.00 hodin v učebně DA-04007

Poslední termín zkoušení bude eventuelně vypsán až během letního semestru, předchozí nebyly plně obsazeny.

Doporučená literatura

 1. FARKAŠOVÁ, Blanka, KRČAL, Martin. Citace.com : Projekt Bibliografické citace [online]. c2004-2008 [cit. 2008-01-23]. Dostupný z WWW: <http://www.citace.com/;>
 2. Další studijní materiály: Jsou dostupné na STAGu, po přihlášení.
 3. Návod Aktivace osobních webových stránek na student.upce.cz. Ukázka Ing. Zdeněk Drvota: http://student.upce.cz/~zddr0569/

^ na začátek

PXTEP – Textové editory a tabulkové procesory, prezenční studium, zimní semestr 2007/8

Testy na cvičení

 1. test 7. a 8. listopadu 2007
 2. test na konci semestru, v posledním výukovém týdnu 8. a 9. ledna 2008
 3. Opravný test 21. 01. 2008 12.00–12.59 DA-04003

Termíny zkoušení

Jsou vypsané na STAGu od 5. 11. 2007, můžete se zapisovat. Poslední termín je 27. 5. 2008!

Ukázka anonymního dotazu studentaUkázka anonymního dotazu studentaVýsledky budou průběžně během opravování zapisovány do známek studenta, a občas zveřejněny v tabulce mezi materiály ke stažení u předmětu na STAGu od 5. 11. 2007.
Prosím, nedotazujte se na výsledky jednotlivě e-mailem, nebudu na takové maily odpovídat, zdržuje to v opravování. Dělám, co můžu, abych to měl co nejdřív.

Všechny práce jsou již opraveny, známky do STAGu zapsány. Poslední termín zkoušení je vypsán až během letního semestru, předchozí nebyly plně obsazeny. Koná se 26. 5. 2008 8.00–10.30 DB-01009.

Studijní materiály

Jsou dostupné na STAGu, po přihlášení, texty k přednáškám i soubory ke cvičením.

Doporučená literatura

 1. Microsoft Corporation. Word – školení – Microsoft Office Online : Office 2003 [online]. c2007 [cit. 2007-12-05]. Dostupný z WWW: <http://office.microsoft.com/cs-cz/training/CR061958171029.aspx>. http://office.microsoft.com/cs-cz/training/.
 2. Microsoft Corporation. Excel – školení – Microsoft Office Online : Office 2003 [online]. c2007 [cit. 2007-12-05]. Dostupný z WWW: <http://office.microsoft.com/cs-cz/training/CR061831141029.aspx>. http://office.microsoft.com/cs-cz/training/.
 3. HAVELKA Jan. Počítačová typografie pro každého. Praha, GRADA Publishing, 1995. ISBN 80-7169-165-8.

^ na začátek

PXTEK – Textové editory a tabulkové procesory, kombinované studium, zimní semestr 2007/8

Zápis známek do indexu:
středa 3. 9. 2008 12.30–14.30 DA-04009
čtvrtek NE
pátek 5. 9. 2008 09.00–11.00, 12.00–14.00 kancelář

Termíny zkoušení

Jsou vypsané na STAGu od 5. 11. 2007, můžete se zapisovat. Poslední termín je 27. 5. 2008!

Výsledky budou průběžně během opravování zapisovány do známek studenta, a občas zveřejněny v tabulce mezi materiály ke stažení u předmětu na STAGu od 5. 11. 2007.
Prosím, nedotazujte se na výsledky jednotlivě e-mailem, nebudu na takové maily odpovídat, zdržuje to v opravování. Dělám, co můžu, abych to měl co nejdřív.

Všechny práce jsou již opraveny, známky do STAGu zapsány. Poslední termín zkoušení je vypsán až během letního semestru, předchozí nebyly plně obsazeny. Koná se 26. 5. 2008 8.00–10.30 DB-01009.

Studijní materiály

Jsou dostupné na STAGu, po přihlášení, texty k přednáškám i soubory ke cvičením.

Doporučená literatura

 1. Microsoft Corporation. Word – školení – Microsoft Office Online : Office 2003 [online]. c2007 [cit. 2007-12-05]. Dostupný z WWW: <http://office.microsoft.com/cs-cz/training/CR061958171029.aspx>. http://office.microsoft.com/cs-cz/training/.
 2. Microsoft Corporation. Excel – školení – Microsoft Office Online : Office 2003 [online]. c2007 [cit. 2007-12-05]. Dostupný z WWW: <http://office.microsoft.com/cs-cz/training/CR061831141029.aspx>. http://office.microsoft.com/cs-cz/training/.
 3. HAVELKA Jan. Počítačová typografie pro každého. Praha, GRADA Publishing, 1995. ISBN 80-7169-165-8.

^ na začátek

Bakaláři oboru Aplikovaná informatika v dopravě, 2007/8 KID DFJP

Důležité termíny pro bakalářské práce:

UPa – Univerzitní knihovna – Katalog – DSpace – závěrečné práce – formální úprava

Vypsaná témata bakalářských prací

Již není aktuální

^ na začátek

Akademický rok 2006/2007

PKOFP – Kancelářské aplikace – Office, prezenční studium, letní semestr 2006/7

Semestr uzavřen

Termíny zkoušení

zkouškové období skončilo

^ na začátek

Valid HTML 4.01 StrictZjištění pageranku
Lonkova 469, 530 09 Pardubice, http://www.drvota.net/ e-mail: zdenek@drvota.net
Názvy a loga firem, organizací, služeb, produktů nebo výrobků použité na těchto stránkách mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků. Stránka naposled generována: 2024-06-20 17:26:58