ing. Zdeněk Drvota

Ing. Zdeněk Drvota

Jste na nových stránkách www.drvota.net – uložte si, prosím, tuto novou adresu.
neděle 14. 07. 2024

Citát dne:

Dvě věci na světě jsou nekonečné: vesmír a lidská hloupost. i když s tím vesmírem si nejsem tak úplně jist.
– Albert Einstein

Víte, že...

 • 13. 3. 1989 byl definován World Wide Web, předložen návrh HTTP a HTML?
 • 14. 3. mají svátek všichni administrátoři Unix, Linux systémů?
 • 28. 3. mají svátek všichni učitelé (Den učitelů)?

Informace pro studenty SŠ
Anglické gymnázium, střední odborná škola a vyšší odborná škola s.r.o. Pardubice
(AGYS)

Kontaktní e-mail – používejte pouze drvota@agys.cz

Najdete mne zde: Pardubice, Gorkého 867, 1. patro, kabinet IT

GPS Loc: N 50° 1.546' E 015° 46.151' (Loc: 50°1'32.760"N, 15°46'9.060"E)

Počítačové systémy – 4.C, obor Informatika v ekonomice 63-41-M/040

Doporučená literatura

 1. VYCHODIL, Vilém. Linux Příručka českého uživatele systému. 1. vyd. Praha : Nakladatelství Computer Press, a.s. , 2003. 280 s. ISBN 8072263331.
 2. Linux dokumentační projekt. 3. aktualiz. vyd. Brno : Computer Press, 2003. 1001 s. ISBN 80-7226-761-2. Dostupný z WWW: http://knihy.cpress.cz/DataFiles/Book/00000675/Download/K0819.pdf
 3. FARKAŠOVÁ, Blanka, KRČAL, Martin. Citace.com : Projekt Bibliografické citace [online]. c2004-2008 [cit. 2008-01-23]. Dostupný z WWW: <http://www.citace.com/>
 4. PUŽMANOVÁ, Rita. Moderní komunikační sítě od A do Z : technologie pro datovou, hlasovou i multimediální komunikaci. 2. aktualiz. vyd. [s.l.] : [s.n.], 2006. 430 s. ISBN 80-251-1278-0.
 5. Další tipy (průběžně aktualizováno): Články, zajímavosti, návody, adresy, odkazy <http://www.drvota.net/drvota/clanky-zajimavosti-adresy.php>
 6. MILAR, Bohdan. Bash očima Bohdana Milara. [s.l.] : [s.n.], [2008]. 47 s. Dostupný z WWW: <http://www.root.cz/knihy/bash-ocima-bohdana-milara/>.

Okruhy opakování z předmětu Počítačové systémy (předběžný návrh)

Zpracujte každý svoje přidělené téma do přednášky na 15 minut prezentace plus text v dokumentu na 10-15 stránek.

Termín č. 1: 24. 11. 2011

Termín č. 2: ??. ??. 2012

 1. Hardware počítače, popis jednotlivých částí, základní principy funkce
  (popis jednotlivých částí HW počítače, porovnání důležitosti jednotlivých komponent, stručný popis funkce jednotlivých částí)
  Bednář Lukáš
 2. Paměťová media, vlastnosti, možnosti využití, vzájemné srovnání
  (Vysvětlení základních principů uložení dat, jednotky, porovnání kapacit jednotlivých paměťových medií)
  Čáp Petr
 3. Počítačové viry, možnosti zabezpečení počítače
  (základní zabezpečení počítače, způsoby zabezpečení, vysvětlení jednotlivých principů, rozdělení počítačových virů, druhy virů ve vztahu k nebezpečnosti, základní principy ochrany dat)
  Gajda Michal
 4. Software, jeho rozdělení, možnosti využití
  (rozdělení do několika základních kategorií, podle způsobu využití, popis možnosti tvorby programů a jejich dalšího rozdělení, licenční politika)
  Hlavsa Martin
 5. Počítačové sítě všeobecně
  (rozdělení sítí Lan, Man, Wav, topologie včetně specifických přístupových metod, kabeláž)
  Křivka Lukáš
 6. Referenční model ISO/OSI
  (důvody vzniku, struktura vrstev, komunikace mezi vrstvami, hlavní funkce jednotlivých vrstev a asociace modelu např. paralela z wikipedie http://cs.wikipedia.org/wiki/Referen%C4%8Dn%C3%AD_model_ISO/OSI)
  Raich Jan
 7. Síťový model TCP/IP
  (architektura TPC/IP – znát nejdůležitější protokoly vrstev včetně jejich použití a vysvětlení, porovnání s ISO/OSI, adresace IP v4 rozdělení adres a význam masky, adresace pomocí IPv6)
  Svoboda Dalibor
 8. Vlastnosti sítí Ethernet, popis, vlastnosti, specifika
  (Vysvětlení pojmu Ethernet, norma IEEE 802.3, přístupová metoda CSMA/CD včetně algoritmu funkce,topologická omezení, fyzická vrstva 10Mbit/s, FastEthernet a GigaBitEthernet s důrazem na fyzickou vrstvu, sdílený vers. přepínaný ethernet)
  Špaček Jaromír
 9. Výpočetní modely, vlastnosti, popis
  (Batch processing (dávkové zpracování, Host/terminal, Izolované osobní počítače, File server/workstation, client/server, 3-tier client/server a alternativní výpočetní modely jako:Network Centric Computing, Jazyk Java, javovské aplety a javovský virtuální stroj ... jen obecně)
  Štěpánková Michaela
 10. Síťový hardware, rozdělení, využití
  (síťová karta, hub switch včetně jejich porovnání, router, bridge zaměřit se na vrstvy v kterých pracují a tím jejich důsledky)
  Vetterle Jakub
 11. Základní pravidla návrhu počítačové sítě
  (strukturovaná kabeláž, zaměření na sítě LAN, přehled síťových komponent, serverových OS a specifické funkce serveru (web, post, file atd.))
  Raich Jan
 12. Architektura systému Windows, základní vývoj, platformy, možnosti využití
  (popis operačního systému, struktura využití, základní zásady instalace a provozu systému, základní příkazy příkazového řádku, konfigurace systému, obnovení systému v případě havárie)
  Raich Jan
 13. Zálohování dat, možnosti zálohování, disková pole
  (možnosti zálohování dat, typy jednotlivých záloh, zálohovací algoritmy, atributy, disková pole RAID (principy, využití, výhody, nevýhody), zálohovací servery, časování záloh, výběr dat pro zálohy)
  Vetterle Jakub
 14. Serverové systémy Windows, základy správy, možnosti administrace
  (základní vlastnosti serverových systémů, způsoby využití jednotlivých rolí systémů, základní zásady instalace, administrace, kontrola běhu serveru, základy tvorby skupin)
  Štěpánková Michaela
 15. Adresářová služba Active directory, popis, základní vlastnosti
  (popis funkce, konfigurace, základy administrace, princip DNS)
  Špaček Jaromír
 16. Základní způsoby přenosu signálu, modulace
  (porovnání přenosů, sériových, paralelních, synchronních, asynchronních, vlastnosti, principy a využití modulací FM, AM a PM, fyzické principy přenosu dat, přenosové prostředky, drátové vers. bezdrátové, modem, ADSL, WiFi, GSM, připojení k internetu)
  Svoboda Dalibor
 17. Základní formy přenosů, multiplexování
  časový multiplex (TDM – Time Division Multiplexing) a frekvenční multiplex (FDM – Frequency Division Multiplexing)
  Křivka Lukáš
 18. OS Linux – charakteristika systému
  vznik a vývoj, licence, distribuce, základy ovládání (shell)
  Hlavsa Martin
 19. OS Linux – soubory v UN*Xových systémech
  adresářový strom, typy souborů, souborové systémy, filtry a roury, práce se soubory
  Gajda Michal
 20. OS Linux – procesy v UN*Xových systémech
  správa procesů a systémových zdrojů, jádro a utility, signály, práce s procesy
  Čáp Petr
 21. OS Linux – uživatelé a uživatelská rozhraní
  uživatelské účty, přístupová práva, GUI, architektura X Window, správce oken
  Bednář Lukáš
 22. OS Linux – použití systému jako serveru
  (DHCP, DNS, web, e-mail, file server…)
  Vetterle Jakub

Seminární práce

Obecné pokyny pro zpracování:

rozsah 1–2 strany (Word, písmo 10–12 b.), s hlavičkou (nepočítá se do povinného rozsahu) a uvedením zdrojů (citace dle normy ČSN ISO 690, ČSN ISO 690-2), na papíru černobíle, a soubor na mail nejpozději den předtím (středa) do 12:00, s předmětem podle vzoru např. "POS-4C-Příjmení-5.seminárka". Jméno souboru bude "Příjmení-5.seminárka.doc".

Témata:

 1. do 26. 09. 2012 Historie operačního systému Unix (vznik, vývoj)
 2. do 03. 10. 2012 Open source software – GNU/GPL Licence
 3. do 10. 10. 2012 GNU/Linux – vznik, vývoj, charakteristika systému
 4. do 17. 10. 2012 Unix – standardy, GNU/Linux – softwarové distribuce (podstata, příklady)
 5. do 24. 10. 2012 Souborové systémy používané v UN*Xových systémech
 6. do 31. 10. 2012 Typický adresářový strom v UN*Xu, typy souborů
 7. do 07. 11. 2012 UN*X – Přístupová práva k souborům a adresářům
 8. do 14. 11. 2012 UN*X – Použití filtrů a rour, základní příkazy pro práci se soubory
 9. do 21. 12. 2012 UN*X – Uživatelské účty, skupiny, superuživatel, správa účtů

Rozdělení okruhů k opakování z předmětu Počítačové systémy

Výsledky testů

Jsou na www.agys.cz

Jiné zajímavosti

 1. Hraním počítačových her se dají vydělat milióny
 2. Další články, zajímavosti, adresy, odkazy – průběžně aktualizováno!
Valid HTML 4.01 StrictZjištění pageranku
Lonkova 469, 530 09 Pardubice, http://www.drvota.net/ e-mail: zdenek@drvota.net
Názvy a loga firem, organizací, služeb, produktů nebo výrobků použité na těchto stránkách mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků. Stránka naposled generována: 2024-07-14 05:52:55